22 lutego 2017 Crido

Niższy ZUS dla przedsiębiorców (niektórych)

22.02.2017: Ministerstwo Rozwoju proponuje niższe składki ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz tych uzyskujących niewielkie przychody. Tzw. ulga na start ma polegać na zwolnieniu nowych przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pół roku. Następnie przez kolejne dwa lata będą mogli oni skorzystać z istniejącego obecnie „małego ZUS-u”. Z kolei osoby o przychodach nie przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia nie musiałyby rejestrować działalności i w ogóle płacić składek ZUS.

Kolejna propozycja kierowana jest do przedsiębiorców o przychodach poniżej 5 000 zł miesięcznie. Ministerstwo Rozwoju planuje, że przy przychodach na poziomie 1 000 zł składka ZUS wynosiłaby ok. 200 zł miesięcznie, przy wyższych przychodach danina do ZUS wzrastałaby aż do osiągnięcia obecnego poziomu (ok. 1 200 zł miesięcznie składki ZUS przy przychodach wynoszących 5 000 zł).

Dwie pierwsze preferencje mogą zacząć obowiązywać już od 2018 r., natomiast projekt ustawy „małe przychody – mały ZUS” ma zostać przedstawiony w tym kwartale.

Źródła:

PODZIEL SIĘz