Kalkulator PIT


Kalkulator PIT to autorskie narzędzie ekspertów podatkowych oraz analityków finansowych z Crido Taxand, które w kilku szybkich krokach pozwala sprawdzić, jak zmiany w systemie PIT wpłynęłyby (pod warunkiem wprowadzenia jednolitego podatku zgodnie z założeniami prezentowanymi w 2016 roku) na Twoje obciążenie daninami, a równocześnie wynagrodzenie „netto”.

Pytanie 1

Czy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem?


Pytanie 2

Wybierz źródło swoich przychodów:

Podaj średniomiesięczne wynagrodzenie brutto.

Można ewentualnie obliczyć w oparciu o roczną kwotę przychodów wykazaną w PIT za 2015 rok

Wybierz swoje miesięczne koszty uzyskania przychodów:


Czy jesteś uprawniony do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Jeśli Tak, podaj kwotę dodatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Kalkulator uwzględni kwotę do wysokości 42 764 PLN.Podaj poziom zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów:


Czy jesteś studentem poniżej 26 roku życia?


Podaj stopę składki pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe (wartość z przedziału 0,9%-3,6%).


Podaj dochód.


Czy opłacasz minimalne składki ZUS (od 60% przeciętnego wynagrodzenia)?

Jeśli nie, podaj miesięczne składki ZUS (bez Funduszu Pracy)


Czy opłacasz minimalne składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli Nie, podaj miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłacone, nie tylko odliczalne))


Czy korzystasz z ulgi na dzieci?

Jeśli Tak, podaj kwotę odliczenia.Czy korzystasz z ulgi na internet?

Jeśli Tak, podaj kwotę odliczenia (limit 760 zł)*.Czy korzystasz z odliczenia darowizn dla celów PIT?

Jeśli Tak, to podaj kwotę odliczenia (limit 6% dochodu)*.Czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej?

Jeśli Tak, to podaj roczną kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne.*W przypadku przekroczenia limitów, wartość zostanie ustalona automatycznie.

Wybierz źródło przychodów współmałżonka:Podaj wynagrodzenie brutto średniomiesięcznie współmałżonka.

Można ewentualnie obliczyć w oparciu o roczną kwotę przychodów wykazaną w PIT za 2015 rok

Podaj poziom zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów współmałżonka:


Czy współmałżonek jest uprawniony do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów?

Jeśli Tak, podaj kwoty dodatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Kalkulator uwzględni kwotę do wysokości 42 764 PLN.


Wybierz miesięczne koszty uzyskania przychodów współmałżonka:


Czy współmałżonkek jest studentem poniżej 26 roku życia?


Podaj stopę składki pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe współmałżonka (wartość z przedziału 0,9%-3,6%).

Podaj dochód współmałżonka.


Czy współmałżonek opłaca minimalne składki ZUS (od 60% przeciętnego wynagrodzenia)?

Jeśli nie, podaj miesięczne składki ZUS (bez Funduszu Pracy)


Czy współmałżonek opłaca minimalne składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli Nie podaj miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłacone, nie tylko odliczalne)


Czy współmałżonek korzysta z ulgi na dzieci?

Jeśli Tak, podaj kwotę odliczenia.Czy współmałżonek korzysta z ulgi na internet?

Jeśli Tak, podaj kwotę odliczenia (limit 760 zł)*.Czy współmałżonek korzysta z odliczenia darowizn dla celów PIT?

Jeśli Tak, to podaj kwotę odliczenia (limit 6% dochodu)*.Czy współmałżonek korzysta z ulgi rehabilitacyjnej?

Jeśli Tak, to podaj roczną kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne.*W przypadku przekroczenia limitów, wartość zostanie ustalona automatycznie.

Proszę zaznaczyć którąś z opcji.

Podatki i składki `2016
PLN rocznie
Zarobki „na rękę”
Podatek dochodowy i składki
Podatek dochodowy
Składki pracownika
Składki pracodawcy
Koszt wynagrodzenia ponoszny przez pracodawcę

Jednolity podatek
PLN rocznie
Zarobki „na rękę”
Podatek dochodowy i składki
 
 
   
Koszt wynagrodzenia ponoszny przez pracodawcę

Podatki i składki `2016
PLN rocznie
Zarobki „na rękę”
Podatek dochodowy i składki
Podatek dochodowy
Składki
Suma wystawionych faktur VAT

Jednolity podatek
PLN rocznie
Zarobki „na rękę”
Podatek dochodowy i składki
 
   
Suma wystawionych faktur VAT

Kalkulator PIT powstał na bazie założeń szczegółowo przedstawionych tutaj.

z