l1
l2
l3

Obecnie PIT, ZUS i NFZ stanowią osobne obciążenia dla przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany zakładają

od początku 2018 r.

k1

PIT + ZUS + NFZ
= jedna danina

k3

Nowe
progi podatkowe

SPRAWDŹ AKTUALNE PROPOZYCJE

 

Kto straci?

wykres-dol

1. Przedsiębiorcy, korzystający z 19% stawki liniowej o dochodach po odliczeniu przekraczających obecnie 85 528 zł rocznie.

2. Osoby samozatrudnione, w tym członkowie zarządu spółek wykonujący równolegle działalność usługową na rzecz tych spółek.

Kto zyska?

wykres-gora

1. Przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) o dochodach nieprzekraczających istotnie obecnego progu podatkowego.

2. Pracownicy i zleceniobiorcy, których zarobki nie przekraczają znacząco obecnego progu podatkowego.

z